Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Улиастай (Завхан - Улиастай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.9.14 8 0.013 0.004 -
2018.9.14 20 0.004 0.001 -
2018.9.17 8 0.007 0.001 -
2018.9.17 20 0.005 0.002 -
2018.9.18 8 0.002 0.004 0.005
2018.9.18 20 0.007 0.004 -
2018.9.19 8 0.007 0.003 -
2018.9.19 20 0.004 0.001 -
2018.9.20 8 0.009 0.002 0.004
2018.9.20 20 0.013 0.003 -
2018.9.21 8 0.004 0.001 -