Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Улиастай (Завхан - Улиастай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.11.12 8 0.018 0.035 0.021
2018.11.12 14 0.014 0.002 -
2018.11.12 20 0.02 0.003 -
2018.11.13 8 0.015 0.002 0.011
2018.11.13 14 0.03 0.002 -
2018.11.13 20 0.017 0.001 -
2018.11.14 8 0.012 0.001 -
2018.11.14 14 0.015 0.004 -
2018.11.14 20 0.008 0.009 -
2018.11.15 8 0.012 0.001 0.019
2018.11.15 14 0.012 0.003 -
2018.11.15 20 0.006 0.004 -
2018.11.16 8 0.008 0.001 -
2018.11.16 14 0.019 0.008 -
2018.11.16 20 0.008 0.009 -
2018.11.17 8 0.01 0.003 0.036
2018.11.17 14 0.015 0.007 -
2018.11.17 20 0.012 0.005 -
2018.11.19 8 0.004 0.002 -