Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Улиастай (Завхан - Улиастай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.2.11 8 0.008 0.007 -
2019.2.11 14 0.008 0.009 -
2019.2.11 20 0.012 0.004 -
2019.2.12 8 0.004 0.002 0.026
2019.2.12 14 0.012 0.005 -
2019.2.12 20 0.008 0.011 -
2019.2.13 8 0.008 0.01 -
2019.2.13 14 0.008 0.014 -
2019.2.13 20 0.012 0.004 -
2019.2.14 8 0.008 0.003 0.024
2019.2.14 14 0.008 0.006 -
2019.2.14 20 0.006 0.001 -
2019.2.15 8 0.022 0.003 -
2019.2.15 14 0.01 0.003 -
2019.2.15 20 0.004 0.006 -
2019.2.18 8 0.008 0.028 -