Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Улиастай (Завхан - Улиастай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.9 8 0.004 0.004 -
2019.8.9 20 0.016 0.001 -
2019.8.12 8 0.015 - -
2019.8.12 20 0.012 0.001 -
2019.8.13 8 0.01 0.004 0.006
2019.8.13 20 0.006 0.001 -
2019.8.14 8 0.004 - -
2019.8.14 20 0.004 0.006 -
2019.8.15 8 0.002 0.002 0.009
2019.8.16 8 0.002 - -
2019.8.16 20 0.008 0.006 -