Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Улиастай

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Нөмрөг

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-37 -34
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-34 -29
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-34 -29
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Баянтэс

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-38 -36
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-37 -34
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-34 -29
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-34 -29
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Цэцэн-Уул

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-39 -38
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-34 -29
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-34 -29
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Тосонцэнгэл

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-37 -34
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-35 -31
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Завханмандал

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Дөрвөлжин

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Отгон

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-35 -31
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Алдархаан

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Баянхайрхан

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Идэр

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Их-Уул

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-38 -36
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-37 -34
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Сантмаргац

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Сонгино

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Түдэвтэй

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-35 -31
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Тэлмэн

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-37 -34
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Тэс

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-35 -31
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Ургамал

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цагаанхайрхан

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Цагаанчулуут

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Шилүүстэй

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Эрдэнэхайрхан

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Яруу

Даваа

2019-02-18
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-02-19
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2019-02-20
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-02-21
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2019-02-22
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах